Bezpieczeństwo podwykonawców – sprawdzone praktyki zarządzania kontrahentami.

Chyba każdy kto prowadził współpracę z podwykonawcami doświadczył na własnej skórze, że poziom świadczonych usług może znacząco odbiegać od tego co pierwotnie sobie zakładaliśmy. Również wydawać by się mogło, że najważniejsze kwestie jakimi jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywanych prac też niestety często pozostają zaniedbywane. Przyczyny takiego stanu mogą być różne i nie zawsze takie na jakie w pierwszej chwili wyglądają. Jeżeli chcesz podejść procesowo do tego problemu to w poniższym wpisie znajdziesz kilka sprawdzonych rozwiązań, które mogą okazać się pomocne również u Ciebie.

Firmy korzystające z usług podwykonawców swoimi działaniami w zakresie BHP nie mogą skupić się jedynie na własnych pracownikach. Dla zapewnienia najwyższego poziomu BHP oraz ograniczenia ryzyka powstawania wypadków zleceniodawcy muszą zadbać również o bezpieczeństwo kontrahentów oraz firm z którymi współpracują na co dzień.

Spis treści:

  1. Proces weryfikacji kontrahentów.
  2. Szkolenie z zagrożeń oraz zasad obowiązujących na terenie firmy.
  3. Ocena ryzyka przed przystąpieniem do wykonywania prac.
  4. System pozwoleń na prace szczególnie niebezpieczne
  5. Kontrole i nadzór nad wykonywanymi pracami

Proces weryfikacji kontrahentów.

Kontrahenci są objęci procesem weryfikacji wstępnej wobec ustalonych wewnętrznie wymagań a następnie po spełnieniu wszystkich są wprowadzani na listę  lub do rejestru zaufanych firm zewnętrznych. Przykładowy proces weryfikacji nie musi wyglądać jak pełny audyt, może sprowadzać się do przygotowania załącznika do umowy/zlecenia zawierającego wymagania BHP w stosunku do firm zewnętrznych (np. wymagane szkolenia, kwalifikacje, kwestie związane z ubiorem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej czy też dopuszczonych urządzeń dostępowych) a następnie sprawdzenia zgodności z określonymi wymaganiami.

Szkolenie z zagrożeń oraz zasad obowiązujących na terenie firmy.

Pracownicy Firmy zewnętrznej, która pozytywnie zakończy wstępny proces weryfikacji przed przystąpieniem do wykonywania zleconych prac muszą poddać się szkoleniu podczas, którego zostaną zapoznani z zagrożeniami występującymi na terenie zakładu, zasadami bezpiecznego poruszania się po terenie firmy, procesami pozwoleń na pracę czy też postępowaniem w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych takich jak pożar lub zagrożenie chemiczne czy też zdarzenie wypadkowe. Szkolenia te prowadzone są bardzo często przez zleceniodawców lub pracowników służby BHP, ale coraz częściej spotykaną formą jest szkolenie online wykonywane przez kontrahentów jeszcze przed przyjazdem do zakładu. Taka forma pozwala również zaoszczędzić czas. Brak odbycia okresowo takiego szkolenia pozbawia możliwości rozpoczęcia zleconych prac.

Ocena ryzyka przed przystąpieniem do wykonywania prac.

W celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas realizacji prac dobrą praktyką BHP jest wykonanie oceny ryzyka związanej z wykonaniem planowanych prac.

To zadanie wykonywane wspólnie przez specjalistów wraz kontrahentem ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń przy danej pracy oraz określenie działań mających na celu ich zminimalizowanie poprzez zmianę sposobu wykonywania pracy, wprowadzenie zabezpieczeń zbiorowych lub indywidualnych. Ten etap jest niezbędny do uzyskania zgody na rozpoczęcie prac.

System pozwoleń na prace szczególnie niebezpieczne.

Pracodawca ma obowiązek określenia prac szczególnie niebezpiecznych występujących na terenie zakładu. W nawiązaniu do tego wymagania prawnego mamy do dyspozycji kolejne narzędzie, które pozwala nam kontrolować prace prowadzone przez firmy zewnętrzne oraz zapewniać najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Pozwolenia na prace niebezpieczne bo o  nich mowa dają nam możliwość wspólnego zaplanowania prac szczególnie niebezpiecznych np. prac w pomieszczeniach zamkniętych, sprawdzenia przygotowania kontrahenta do realizacji prac, oraz poprzez przejście przez przygotowaną listę kontrolną upewnienie się, że nie pominęliśmy podstawowych kwestii bezpieczeństwa występujących przy tego typu pracach. System wymaga od nas prowadzenia i rejestrowania kontroli wykonywanych prac jak również odbioru i kontroli po ich zakończeniu. W przypadku prac pożarowo niebezpiecznych wymagana jest kontrola miejsca, w którym były prowadzone prace np. 2 godziny po ich zakończeniu.

Kontrole i nadzór nad wykonywanymi pracami

Wiele procesów opartych na budowaniu świadomości nie tylko związanej z zagrożeniami w miejscu pracy ma na celu budowanie kompetencji wśród pracowników pozwalających później dostrzegać pewne odstępstwa od prawidłowości przez co wcześnie reagować i zapobiegać niechcianym zdarzeniom np. awariom maszyn i długim postojom nieplanowanym.

Ta sama zasada jest też wykorzystywana w BHP przez liderów bezpieczeństwa w swoich branżach. Najpierw w procesie szkoleń dotyczących kwestii bezpieczeństwa, udziale w praktycznych ćwiczeniach czy też zajęciach z standardów bhp budowana jest świadomość zagrożeń wśród pracowników. Kolejnym etapem jest wdrożenie procesu np. rozmów bezpieczeństwa polegającym na zgłaszaniu/rejestrowaniu wszelkich zachować mogących stanowić zagrożenie dla osób wykonujących daną czynność lub pracowników przebywających w ich otoczeniu. Kultura braku tolerancji wobec niebezpiecznych zachowań to bardzo często niedoceniane narzędzie przez pracodawców.

Powyższe praktyki pozwoliły już niejednej firmie na systemowe podejście do zarządzania kontrahentami a tym samym do podniesienia bezpieczeństwa nie tylko swoich pracowników, ale również pracowników z współpracujących firm zewnętrznych wykonujących zadania na terenie zakładu.

Powiązane artykuły

Potknięcia i poślizgnięcia jako niedoceniane ryzyko

Wypadki podczas przemieszczania zdarzają się w wielu różnych okolicznościach. Wynikają one zwykle z połączenia czynników materiałowych, środowiskowych, organizacyjnych i/lub indywidualnych. Niestety przyczyny upadków na tym samym poziomie wbrew pozorom nie są dobrze poznane, ponieważ rzadko są dogłębnie analizowane. Rzeczywiście, te wypadki są niesłusznie uważane za łagodne lub związane tylko z brakiem uwagi ofiary.

Odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *