10 podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy

10 zasad BHP

Żaden pracownik nie chciałby ulec wypadkowi miejscu pracy i doznać obrażeń. Poprzez pamiętanie i przestrzeganie kilku prostych zasad mających wpływ na nasze bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz innych możemy znacząco obniżyć ryzyko powstawania wypadków oraz incydentów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

1. Jesteś odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo oraz za bezpieczeństwo innych.

2. Wszystkim incydentom można zapobiec

3. Nie używaj skrótów, zawsze przestrzegaj zasad BHP.

4. Jeśli nie zostałeś wcześniej przeszkolony – nie rób tego.

5. Używaj właściwych narzędzi i pracuj nimi zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Oceń ryzyko zanim przystąpisz do wykonywania danej czynności.

7. Nigdy nie noś luźnego ubrania oraz obuwia z śliską podeszwą.

8. Pracując – nie czyń z miejsca pracy placu zabaw.

9. Utrzymuj miejsce pracy zorganizowane i zachowuj porządek.

10. Zawsze stosuj środki ochrony indywidualnej odpowiednie do wykonywanej pracy.

Powiązane artykuły

Szkolenie Wstępne z dziedziny BHP

Spis treści: Cel szkolenia wstępnego Instruktaż ogólny Czas trwania Instruktażu ogólnego Instruktaż stanowiskowy Czas trwania Instruktażu stanowiskowego Cel szkolenia wstępnego. Celem szkolenia wstępnego jest przygotowanie…

Top 7 zagrożeń w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy zawdzięczane jest między innymi dobrze wykonanej ocenie ryzyka zawodowego. Dla pracodawców oznacza to zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i określenie związanego z nimi ryzyka wystąpienia urazów, chorób i strat w zakładzie pracy . Zdrowie i bezpieczeństwo mają ogromne znaczenie w miejscu pracy, ponieważ przyczyniają się do promowania dobrej atmosfery w firmie, szeroko rozumianego wellbeingu szczęścia i zaufania do firmy zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.

Potknięcia i poślizgnięcia jako niedoceniane ryzyko

Wypadki podczas przemieszczania zdarzają się w wielu różnych okolicznościach. Wynikają one zwykle z połączenia czynników materiałowych, środowiskowych, organizacyjnych i/lub indywidualnych. Niestety przyczyny upadków na tym samym poziomie wbrew pozorom nie są dobrze poznane, ponieważ rzadko są dogłębnie analizowane. Rzeczywiście, te wypadki są niesłusznie uważane za łagodne lub związane tylko z brakiem uwagi ofiary.

Czym są i czemu służą instrukcje bhp?

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to złożony proces składający się z wielu elementów, w którym bardzo duże znaczenie mają Instrukcje BHP. Kto odpowiada za wydanie instrukcji w sprawie BHP w zakładzie pracy? Co powinna ona zawierać? Jaką rolę w tym zakresie pełni służba BHP?

Odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *