Top 7 zagrożeń w miejscu pracy.

zagrożenia w miejscu pracy

Bezpieczeństwo w miejscu pracy – od czego zależy?

Bezpieczeństwo w miejscu pracy zawdzięczane jest między innymi dobrze wykonanej ocenie ryzyka zawodowego. Dla pracodawców oznacza to zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i określenie związanego z nimi ryzyka wystąpienia urazów, chorób i strat w zakładzie pracy. Zdrowie i bezpieczeństwo mają ogromne znaczenie w miejscu pracy, ponieważ przyczyniają się do promowania dobrej atmosfery w firmie, szeroko rozumianego wellbeingu szczęścia i zaufania do firmy zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.

Spis Treści:

  1. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI FIZYCZNYMI
  2. ZAGROŻENIA PODCZAS PRACY NA WYSOKOŚCI
  3. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z ZŁĄ ORGANIZACJĄ PRACY
  4. ZAGROŻENIA CHEMICZNE
  5. ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE
  6. ZAGROŻENIA PRZY PRACY Z PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
  7. ZAGROŻENIA ERGONOMICZNE

Dlaczego zapewnienie bezpieczeństwa jest ważne?

Oprócz oczywistego celu jakim jest zapobieganie urazom, bezpieczeństwo w miejscu pracy jest kluczowe z wielu innych powodów, które nie są już tak oczywiste. Bezpieczne miejsce pracy to nie tylko zminimalizowanie zagrożeń. Bezpieczeństwo w pracy przekłada się również na zwiększoną wydajność/produktywność, w efekcie czego minimalizowane są koszty, zmniejszają się straty finansowe, które firma może ponieść w związku z pojawieniem się wypadku. Poprawia się jakość pracy, zwiększa satysfakcja pracowników oraz poprawia reputację korporacji. Biorąc pod uwagę wymienione korzyści warto poświęcić trochę czasu na zastanowienie się, co robi Twoja firma, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom.

Top 7 zagrożeń w miejscu pracy.

Według danych wstępnych GUS w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. zgłoszono 43600 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 8,6% więcej niż w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. Oznacza to, że firmy muszą zacząć podejmować kroki w kierunku budowania pozytywnej kultury bezpieczeństwa w swoim zespole. Pierwszym krokiem jest poprawa identyfikacji powszechnych zagrożeń bezpieczeństwa i zachowań, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Poniżej lista 7 zagrożeń w miejscach pracy występująca w różnych branżach, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem pracy.

1.    ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI FIZYCZNYMI

Długotrwała, bezpośrednia ekspozycja na światło słoneczne, promieniowanie, ekstremalne temperatury i duże obciążenie organizmu spowodowane pracą fizyczną to kilka znaczących zagrożeń fizycznych, które mogą wystąpić w pracy. Czynniki te występują głównie na zewnątrz i dlatego mają największy wpływ na branże outdoorowe (budownictwo, leśnictwo, rybołówstwo lub sektor wodny, a nawet usługi pocztowe). Powszechnym sytuacją w budownictwie są zagrożenia związane z transportem wózkami widłowymi kiedy pracownicy idą na skróty i pracują zbyt szybko. Poślizgnięcia, upadki, wibracje i narażenie na bardzo głośne dźwięki są również uważane za zagrożenia powszechnie występujące w różnych sektorach przemysłu.

2.    ZAGROŻENIA PODCZAS PRACY NA WYSOKOŚCI

Pracodawcy powinni być świadomi, że ochrona przed upadkiem to konieczność. Praca na wysokości rozpoczyna się powyżej 1,0m nad poziomem ziemi lub podłogi. Zagrożenia związane z pracą na wysokości stają się niebezpieczne dla życia, gdy systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości  są nie prawidłowo stosowane lub nie są używane w ogóle. Wypadki z udziałem takich urządzeń dostępowych jak rusztowania i drabiny należą do najczęstszych. Zagrożenia związane z wysokością dotyczą szerokiego spektrum organizacji, w tym rolnictwa, dekarstwa, instalacji okiennych, firm budowlanych i wielu innych gałęzi przemysłu.

Nawet niepozorny bałagan w miejscu pracy może mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo. Wszelkie przeszkody blokujące wyjścia ewakuacyjne czy dojścia do stanowisk pracy. Firmy powinny również być świadome, że śliskie powierzchnie oraz przeszkody pozostawione na drogach komunikacyjnych stanowią ponad 30% wypadków w pracy! Szkodliwy wpływ może mieć również nieodpowiednie utrzymanie maszyn w czystości oraz brak inspekcji krytycznych punktów maszyn. Zwracając uwagę na regały i nadmierne składowanie powyżej dopuszczalnego obciążenia – ryzyko zawalenia się regału lub przedmioty znajdujące się na najwyższym poziomie znajdują się zbyt blisko tryskaczy instalacji przeciwpożarowej co ogranicza ich skuteczność w przypadku zagrożenia pożarowego. Rodzaje zagrożeń związanych z organizacją pracy mogą obejmować przemoc w miejscu pracy, nadmierne wymagania w miejscu pracy oraz bardzo wysoką intensywność pracy. Mogą wystąpić w każdym dynamicznym środowisku pracy, w którym istnieje duże poczucie pilności, aby dotrzymać napiętych terminów.

4.    ZAGROŻENIA CHEMICZNE

Obejmują stosowanie, transport i przechowywanie środków chemicznych. Niebezpieczne płyny, środki czyszczące, farby i rozpuszczalniki, a także łatwopalne substancje i niebezpieczne gazy stanowią potencjalne zagrożenie dla pracowników. Zagrożenia chemiczne są poważnym problemem dla pracowników zatrudnionych w sektorze naftowo-gazowym oraz ochrony zdrowia. Przykładowo najczęstszym niebezpiecznym gazem występującym w sektorze naftowym i gazowym jest siarkowodór (H2S). H2S to bezbarwny i łatwopalny gaz, który jest toksyczny i wyczuwalny zapachem zgniłego jajka.

5.    ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE

Przykładami zagrożeń mikrobiologicznych jest narażenie na pleśń i grzyby, krew i płyny ustrojowe, ścieki, choroby przenoszone drogą powietrzną (nawet przeziębienie), żądlące owady, trujące rośliny czy też odchody zwierząt/ptaków. Te zagrożenia występują głównie na zewnątrz, gdzie wielu pracowników bardzo często pracując w pojedynkę wykonuje większość swojej pracy. Zagrożeni są miedzy innymi pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach wodociągowych, w leśnictwie, górnictwie i budownictwie. Zagrożenia mikrobiologiczne są szczególnie niebezpieczne, ponieważ są często pomijane, a pracownicy zwykle nie mają wystarczającej wiedzy na temat związany z ryzykiem narażenia na nie.

6.    ZAGROŻENIA PRZY PRACY Z PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Do zagrożeń, stanowiących ryzyko porażenia prądem elektrycznym zaliczamy np. uszkodzone narzędzia i sprzęt, napowietrzne linie energetyczne, odsłonięte części układu elektrycznego, niewłaściwe użycie przedłużaczy, niewłaściwe uziemienie, słabe okablowanie, przeciążone obwody, uszkodzona izolacja i mokre warunki. Grupą pracowników najbardziej narażonych są elektrycy, inżynierowie i pracownicy linii napowietrznych.

7.    ZAGROŻENIA ERGONOMICZNE

Do zagrożeń ergonomicznych, które negatywnie wpływają na układ mięśniowo-szkieletowy pracownika zaliczamy miedzy innymi powtarzające się ruchy (takie jak częste podnoszenie), niewygodną pozycję na stanowisku pracy, ręczną obsługę, złe ułożenie lub postawę ciała. Grupą narażoną nie są tylko pracownicy, którzy wykonują swoja pracę stacjonarnie, ale mogą również negatywnie wpływać na pracowników wykonujących powtarzalną pracę fizyczną; na przykład robotnicy budowlani.

Powiązane artykuły

Potknięcia i poślizgnięcia jako niedoceniane ryzyko

Wypadki podczas przemieszczania zdarzają się w wielu różnych okolicznościach. Wynikają one zwykle z połączenia czynników materiałowych, środowiskowych, organizacyjnych i/lub indywidualnych. Niestety przyczyny upadków na tym samym poziomie wbrew pozorom nie są dobrze poznane, ponieważ rzadko są dogłębnie analizowane. Rzeczywiście, te wypadki są niesłusznie uważane za łagodne lub związane tylko z brakiem uwagi ofiary.

Hałas a zdrowie

Obecnie hałas towarzyszy człowiekowi nieprzerwanie, w domu,  w pracy, podczas wypoczynku a nawet w nocy podczas snu. Szkodliwość oddziaływania hałasu zależy od poziomu ciśnienia akustycznego i czasu trwania narażenia, czyli tak zwanej dawki hałasu. Reakcją obronną organizmu na nadmierny hałas jest czasowe przesunięcie progu słyszenia, które ustępuje po upływie określonego czasu. Działanie hałasu nie ogranicza się tylko do narządu słuchu, obejmuje także inne skutki zdrowotne.

Bezpieczeństwo podwykonawców – sprawdzone praktyki zarządzania kontrahentami.

Chyba każdy kto prowadził współpracę z podwykonawcami doświadczył na własnej skórze, że poziom świadczonych usług może znacząco odbiegać od tego co pierwotnie sobie zakładaliśmy. Również wydawać by się mogło, że najważniejsze kwestie jakimi jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywanych prac też niestety często pozostają zaniedbywane. Przyczyny takiego stanu mogą być różne i nie zawsze takie na jakie w pierwszej chwili wyglądają. Jeżeli chcesz podejść procesowo do tego problemu to w poniższym wpisie znajdziesz kilka sprawdzonych rozwiązań, które mogą okazać się pomocne również u Ciebie.

Odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *