Co jest najbardziej opłacalnym sposobem dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i dlaczego go potrzebujesz?

Jeżeli zapewnienie bezpieczeństwa pracowników jest Twoim celem i zastanawiasz się w jaki sposób możesz je zapewnić – to dobrze trafiłeś, ponieważ właśnie Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa to najbardziej opłacalna metoda ochrony najcenniejszego zasobu jaki posiadasz – pracowników.

Czym jest szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy?

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy to proces, który ma na celu dostarczenie pracownikom wiedzy i umiejętności do wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla nich i ich współpracowników. Ponadto zawiera min. wytyczne dotyczące identyfikowania zagrożeń, zgłaszania ich i postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych.

Jako pracodawca, Twoim prawnym (i moralnym) obowiązkiem jest poinstruowanie pracowników, jak wykonywać swoje obowiązki w bezpieczny i zdrowy sposób, zanim jeszcze zaczną pracować. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa jest integralną częścią procesu wprowadzania nowych pracowników, ale wymaga również regularnych kursów „uzupełniających”. Nie tylko dlatego, że czujność pracowników spada z czasem, ale także dlatego, że wprowadzane są dynamiczne zmiany za którymi pracownik musi nadążyć.

Nie wszystkie szkolenia BHP są takie same. W przypadku różnych zadań i branż obowiązują różne wymagania dotyczące szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, zarówno pod względem treści, jak i częstotliwości przeprowadzania szkoleń. Tak więc naprawdę nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, jeśli chodzi o szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Dlaczego potrzebujesz szkolenia BHP w swojej firmie?

Poza oczywistymi powodami – regulacjami prawnymi i moralną odpowiedzialnością – istnieje wiele korzyści z inwestowania większej ilości czasu w szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy, których musisz mieć świadomość. Poniżej kilka z nich:

  • Mniejsza utrata produktywności z powodu zwolnień lekarskich lub urazów,
  • Większa satysfakcja poprzez zapewnienie rozwoju pracowników,
  • Ochrona przed pozwami o odpowiedzialności,
  • Zapobieganie przyszłym incydentom.
  • Maksymalizacja świadomości i czujności wobec zagrożeń oraz dbanie o zdrowie

Twoim celem powinno być minimalizowanie incydentów, maksymalizacja świadomości i czujności oraz dbanie o zdrowie, zadowolenie i rozwój pracowników. Jeśli się ze mną zgadzasz od teraz nie możesz kierować się już tylko minimalnymi wymaganiami prawnymi w tym zakresie.

  • Potrzebujesz kompleksowego rozwiązania?
  • Chcesz dowiedzieć się jakich szkoleń z zakresu bezpieczeństwa potrzebujesz w swojej firmie?

W swojej ofercie wraz z szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa, dostarczamy gotowe programy szkoleń oraz całą wymaganą dokumentację, którą w całości otrzymujesz zamawiając szkolenia.

Zapraszam do kontaktu!

#szkoleniabhp #e-learning #bezpieczeństwopracowników

Powiązane artykuły

Czym są i czemu służą instrukcje bhp?

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to złożony proces składający się z wielu elementów, w którym bardzo duże znaczenie mają Instrukcje BHP. Kto odpowiada za wydanie instrukcji w sprawie BHP w zakładzie pracy? Co powinna ona zawierać? Jaką rolę w tym zakresie pełni służba BHP?

Szkolenie Wstępne z dziedziny BHP

Spis treści: Cel szkolenia wstępnego Instruktaż ogólny Czas trwania Instruktażu ogólnego Instruktaż stanowiskowy Czas trwania Instruktażu stanowiskowego Cel szkolenia wstępnego. Celem szkolenia wstępnego jest przygotowanie…

Odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *