Co jest najbardziej opłacalnym sposobem dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i dlaczego go potrzebujesz?

Jeżeli zapewnienie bezpieczeństwa pracowników jest Twoim celem i zastanawiasz się w jaki sposób możesz je zapewnić – to dobrze trafiłeś, ponieważ właśnie Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa to najbardziej opłacalna metoda ochrony najcenniejszego zasobu jaki posiadasz – pracowników.

Czym jest szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy?

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy to proces, który ma na celu dostarczenie pracownikom wiedzy i umiejętności do wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla nich i ich współpracowników. Ponadto zawiera min. wytyczne dotyczące identyfikowania zagrożeń, zgłaszania ich i postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych.

Jako pracodawca, Twoim prawnym (i moralnym) obowiązkiem jest poinstruowanie pracowników, jak wykonywać swoje obowiązki w bezpieczny i zdrowy sposób, zanim jeszcze zaczną pracować. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa jest integralną częścią procesu wprowadzania nowych pracowników, ale wymaga również regularnych kursów „uzupełniających”. Nie tylko dlatego, że czujność pracowników spada z czasem, ale także dlatego, że wprowadzane są dynamiczne zmiany za którymi pracownik musi nadążyć.

Nie wszystkie szkolenia BHP są takie same. W przypadku różnych zadań i branż obowiązują różne wymagania dotyczące szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, zarówno pod względem treści, jak i częstotliwości przeprowadzania szkoleń. Tak więc naprawdę nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, jeśli chodzi o szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Dlaczego potrzebujesz szkolenia BHP w swojej firmie?

Poza oczywistymi powodami – regulacjami prawnymi i moralną odpowiedzialnością – istnieje wiele korzyści z inwestowania większej ilości czasu w szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy, których musisz mieć świadomość. Poniżej kilka z nich:

  • Mniejsza utrata produktywności z powodu zwolnień lekarskich lub urazów,
  • Większa satysfakcja poprzez zapewnienie rozwoju pracowników,
  • Ochrona przed pozwami o odpowiedzialności,
  • Zapobieganie przyszłym incydentom.
  • Maksymalizacja świadomości i czujności wobec zagrożeń oraz dbanie o zdrowie

Twoim celem powinno być minimalizowanie incydentów, maksymalizacja świadomości i czujności oraz dbanie o zdrowie, zadowolenie i rozwój pracowników. Jeśli się ze mną zgadzasz od teraz nie możesz kierować się już tylko minimalnymi wymaganiami prawnymi w tym zakresie.

  • Potrzebujesz kompleksowego rozwiązania?
  • Chcesz dowiedzieć się jakich szkoleń z zakresu bezpieczeństwa potrzebujesz w swojej firmie?

W swojej ofercie wraz z szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa, dostarczamy gotowe programy szkoleń oraz całą wymaganą dokumentację, którą w całości otrzymujesz zamawiając szkolenia.

Zapraszam do kontaktu!

#szkoleniabhp #e-learning #bezpieczeństwopracowników

Powiązane artykuły

Szkolenie Wstępne z dziedziny BHP

Spis treści: Cel szkolenia wstępnego Instruktaż ogólny Czas trwania Instruktażu ogólnego Instruktaż stanowiskowy Czas trwania Instruktażu stanowiskowego Cel szkolenia wstępnego. Celem szkolenia wstępnego jest przygotowanie…

Top 7 zagrożeń w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy zawdzięczane jest między innymi dobrze wykonanej ocenie ryzyka zawodowego. Dla pracodawców oznacza to zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i określenie związanego z nimi ryzyka wystąpienia urazów, chorób i strat w zakładzie pracy . Zdrowie i bezpieczeństwo mają ogromne znaczenie w miejscu pracy, ponieważ przyczyniają się do promowania dobrej atmosfery w firmie, szeroko rozumianego wellbeingu szczęścia i zaufania do firmy zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.

Czym są i czemu służą instrukcje bhp?

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to złożony proces składający się z wielu elementów, w którym bardzo duże znaczenie mają Instrukcje BHP. Kto odpowiada za wydanie instrukcji w sprawie BHP w zakładzie pracy? Co powinna ona zawierać? Jaką rolę w tym zakresie pełni służba BHP?

Potknięcia i poślizgnięcia jako niedoceniane ryzyko

Wypadki podczas przemieszczania zdarzają się w wielu różnych okolicznościach. Wynikają one zwykle z połączenia czynników materiałowych, środowiskowych, organizacyjnych i/lub indywidualnych. Niestety przyczyny upadków na tym samym poziomie wbrew pozorom nie są dobrze poznane, ponieważ rzadko są dogłębnie analizowane. Rzeczywiście, te wypadki są niesłusznie uważane za łagodne lub związane tylko z brakiem uwagi ofiary.

Odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *