Szkolenie okresowe BHP dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych

99,00 

Szkolenie okresowe bhp online dla dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników placówek, szkół.

dostępny: 24h/7 online
dokument zakupu: Faktura VAT
czas trwania kursu: 16h
tryb kursu: E-Learning
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenia: 5 lat

 

-
+

Opis

Szkolenie okresowe BHP dla dyrektorów i kierowników placówek oświatowych online.

Okresowe szkolenie BHP jest skierowane do dyrektorów i kierowników placówek oświatowych oraz pracowników, których charakter pracy wiąże się z odpowiedzialnością i zapewnieniem odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w niepublicznych i publicznych placówkach. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 w sprawie szkoleń BHP szkolenie powinno się obywać nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Forma szkolenia:

Szkolenie jest realizowane w formie samokształcenia kierowanego na platformie elearningowej bhp-academy.pl

Grupa docelowa:

Szkolenie okresowe BHP jest przeznaczone dla:

 • dyrektorów,
 • wicedyrektorów,
 • kierowników przedszkoli,
 • kierowników szkół i innych placówek oświatowych,

Kiedy powinienem odbyć szkolenie?

To szkolenie jest przeznaczone dla Ciebie jeżeli:

 • upływa 6 miesięcy od daty Twojego zatrudnienia na tym stanowisku lub 5 lat od ostatniego szkolenia okresowego na tym stanowisku
 • jesteś dyrektorem placówki oświatowej lub zajmujesz stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub na uczelni
 • chcesz zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności z zakresu BHP

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Korzyści jakie otrzymujesz kupując szkolenie:

 • Dostęp do kursu w formie e-learningu bez ograniczeń czasowych, materiały dostępne non-stop!
 • Możesz pogłębiać swoją wiedzę i wracać do materiałów w dowolnym momencie.
 • Materiały są dostępne do pobrania – śmiało z nich korzystaj.
 • System sam zapamiętuje, gdzie ostatnio skończyłeś naukę i możesz wracać do momentu w którym skończyłeś.
 • Po realizacji kursu otrzymujesz imienne zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego ważne 5 lat.

Program szkolenia:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
 9. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują dostęp do materiałów umożliwiających przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (szczegóły do uzgodnienia z organizatorem szkolenia).

Zaświadczenie:

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zawartość szkolenia okresowego BHP Online:

Kurs Szkolenie okresowe BHP Online zostało podzielony na 9 lekcji, które zawierają 30 tematów merytorycznych. Szkolenie zakończone jest testem zaliczeniowym składającym się 10 pytań. Do testu po szkoleniu BHP można pochodzić wielokrotnie (nieskończoną ilość razy) aż do momentu uzyskania pozytywnego wyniku.

 

Dowiedz się więcej o szkoleniach BHP:

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie okresowe BHP dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *