Szkolenie wstępne z zakresu BHP – instruktaż ogólny

49,00 

Szkolenie wstępne bhp online dla nowozatrudnionych pracowników.

dostępny: 24h/7 online
dokument zakupu: Faktura VAT
czas trwania kursu: 3h
tryb kursu: E-Learning
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenie: 1 rok

Opis

Szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny.

Szkolenie wstępne BHP przygotowuje pracownika do bezpiecznego wykonywania powierzonej mu pracy oraz nabycie przezeń umiejętności bezpiecznego zachowania się w miejscu pracy. Osoba podejmująca pracę musi dostosować i uzupełnić swoją wiedzę, a także nabyć nowe umiejętności wykonywania zadań zawodowych związanych z konkretnym stanowiskiem pracy. Również zmiana stanowiska w obrębie tego samego zakładu wymaga stosownego przeszkolenia. Tym właśnie celom służą szkolenia wstępne z zakresu bhp.


Szkolenie wstępne BHP kierowane jest do osób zatrudnianych na stanowisku:

 • pracownika administracji
 • urzędnika  państwowego
 • pracownika biurowego
 • asystentki biura
 • sekretarki
 • recepcjonistki
 • pomocy biurowej
 • informatyka i administratora IT
 • programisty
 • testera aplikacji
 • technika prac biurowych
 • księgowej
 • bibliotekarza
 • innych osób zatrudnionych w administracji biurowej
 • osób odbywających staż i praktyczną naukę zawodu na wyżej wymienionych stanowiskach


Cel szkolenia wstępnego BHP

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:

a)  podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy,
b)  przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w  zakładzie pracy,
c)  podstawowymi przepisami ochrony p-poż,
d) zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej,

W ramach instruktażu ogólnego pracownik nabywa umiejętności:

 • korzystania z podstawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym zakładzie pracy,
 • stosowania podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • bezpiecznego poruszania się po zakładzie pracy,
 • identyfikacji zagrożeń wypadkowych na terenie zakładu pracy,
 • postępowania w razie zaistnienia sytuacji awaryjnych i niebezpiecznych dla zdrowia.

Szkolenie wstępne bhp – instruktaż ogólny ważny jest do 12 miesięcy, natomiast dla osób kierujących pracownikami do 6 miesięcy od zatrudnienia.


Program szkolenia:

Program instruktażu ogólnego

 1.   Istota  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 2.  Zakres  obowiązków  i  uprawnień  pracodawcy,  pracowników  oraz  poszczególnych  komórek  organizacyjnych  zakładu  pracy  i  organizacji  społecznych  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 3.  Odpowiedzialność za naruszenie przepisów  lub  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 4. Zasady  poruszania  się  na  terenie  zakładu  pracy.
 5. Zagrożenia  wypadkowe  i  zagrożenia  dla  zdrowia  występujące  w  zakładzie i podstawowe  środki  zapobiegawcze.
 6. Podstawowe  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  związane  z  obsługą  urządzeń  technicznych  oraz  transportem  wewnątrzzakładowym.
 7. Zasady  przydziału  odzieży  roboczej i obuwia  roboczego  oraz  środków  ochrony  indywidualnej,  w  tym  w  odniesieniu  do  stanowiska  pracy  instruowanego
 8. Porządek  i  czystość  w  miejscu  pracy  oraz  higiena  osobista  pracownika – ich  wpływ  na  zdrowie  i  bezpieczeństwo  pracownika.
 9. Profilaktyczna  opieka  lekarska – zasady  jej  sprawowania  w  odniesieniu  do  stanowiska  instruowanego.
 10.  Podstawowe  zasady  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  postępowanie  w  razie  pożaru.
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

 

Zawartość szkolenia wstępnego BHP Online:

Kurs Szkolenie wstępne BHP Online został podzielony na 12 lekcji, które zawierają 40 tematów merytorycznych. Szkolenie zakończone jest testem zaliczeniowym składającym się 10 pytań. Do testu po szkoleniu BHP można pochodzić wielokrotnie (nieskończoną ilość razy) aż do momentu uzyskania pozytywnego wyniku. Dostęp do materiałów szkoleniowych dla użytkownika jest ciągły tzn. 24/7 również po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu karty szkolenia wstępnego w dalszym ciągu pracownik posiada dostęp do kursu i materiałów szkoleniowych.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Ustawa Kodeks pracy. Stanowisko GIP z dnia 20.04..2020 r.


Dowiedz się więcej na temat szkoleń wstępnych z BHP:

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie wstępne z zakresu BHP – instruktaż ogólny”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *