Ile godzin minimalnie powinno trwać szkolenie BHP w formie samokształcenia kierowanego?

Czy na zaświadczeniu ze szkolenia okresowego bhp dla osób, które mogą odbyć szkolenie w takiej formie można wpisać czas trwania?

Minimalny czas trwania szkolenia okresowego został opisany w przepisach. Szkolenie dla pracodawców lub osób kierujących pracownikami powinno trwać min 16h i odbywać takie szkolenie nie rzadziej niż co 5 lat. Bez względu na formę szkolenie dla tej grupy powinno trwać co najmniej 16h godzin lekcyjnych po 45 minut. W związku z tym na zaświadczeniu powinna zostać umieszczona taka lub większa liczba godzin poświęconych na szkolenie.

Samokształcenie kierowane to forma umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców (§ 1a pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p. Zgodnie z r.s.b.h.p uczestnikami takiej formy szkolenia mogą być:

– pracodawcy i osoby kierujące pracownikami,

– pracownicy inżynieryjno-techniczni,

– pracownicy administracyjno-biurowi,

– pracownicy służby bhp, a także osoby wykonujące zadania tej służby,

Biorąc pod uwagę to, na czym polegają szkolenia przeprowadzane w formie samokształcenia kierowanego, należy przyjąć, że objętość i zakres tematyczny materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia dla pracodawców lub osób kierujących pracownikami powinny być przewidziane na co najmniej 16 godzin lekcyjnych. Tym samym, w przypadku podjęcia decyzji o umieszczeniu liczby godzin szkolenia na zaświadczeniu taka lub większa liczba powinna na nim widnieć. Analogiczne postępowanie należy przyjąć dla pozostałych grup szkoleniowych pamiętając, że minimalny czas trwania szkolenia okresowego wynosi kolejno dla:

– pracodawców i osób kierujących pracownikami: 16h lekcyjnych

– pracowników inżynieryjno-technicznych: 16h lekcyjnych

– pracowników administracyjno-biurowych: 8h lekcyjnych

– pracownicy służby bhp, a także osoby wykonujące zadania tej służby: 32h lekcyjne

Powiązane artykuły

Szkolenie Wstępne z dziedziny BHP

Spis treści: Cel szkolenia wstępnego Instruktaż ogólny Czas trwania Instruktażu ogólnego Instruktaż stanowiskowy Czas trwania Instruktażu stanowiskowego Cel szkolenia wstępnego. Celem szkolenia wstępnego jest przygotowanie…

Potknięcia i poślizgnięcia jako niedoceniane ryzyko

Wypadki podczas przemieszczania zdarzają się w wielu różnych okolicznościach. Wynikają one zwykle z połączenia czynników materiałowych, środowiskowych, organizacyjnych i/lub indywidualnych. Niestety przyczyny upadków na tym samym poziomie wbrew pozorom nie są dobrze poznane, ponieważ rzadko są dogłębnie analizowane. Rzeczywiście, te wypadki są niesłusznie uważane za łagodne lub związane tylko z brakiem uwagi ofiary.

Odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *